Egzaminy w Polonijce

PROSTE POTWIERDZENIE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH DZIECKA!

Jak wyglądają egzaminy?

Do wyboru uczeń ma dwie formy egzaminu: pisemną i ustną.

Egzamin pisemny odbywa się na platformie poprzez rozwiązanie testu przedmiotowego. Uczeń od razu widzi wynik procentowy swojego egzaminu. Na jego podstawie zostaje przyznana ocena. Egzamin można rozwiązać trzykrotnie. Pod uwagę zostanie wzięty najwyższy wynik.

Egzamin ustny odbywa się za pośrednictwem platformy Clickmeeting w czasie rzeczywistym po wcześniejszym ustaleniu terminu egzaminu z rodzicem ucznia i nauczycielem. Egzamin to rozmowa sprawdzająca wiedzę ucznia z zakresu wybranego przedmiotu: edukacji wczesnoszkolnej lub języka polskiego.

Kto przeprowadza egzamin?


Egzaminy przeprowadzane są przez nauczycieli przedmiotowych posiadających uprawnienia do nauki danego przedmiotu w polskiej szkole.

Co zyskujesz?

Po zdaniu egzaminu w formie pisemnej lub ustnej otrzymujesz Świadectwo Polonijnego Zespołu Placówek Oświatowych w formie elektronicznej.

Kiedy odbywają się egzaminy?

Egzaminy mogą odbywać się w okresie 1 czerwca do 15 sierpnia – o terminach sesji egzaminacyjnej informujemy minimum 14 dni przed jej rozpoczęciem.

Jak zapisać się na egzamin?

Aby zapisać się na egzamin należy skontaktować się mailowo z naszym działem edukacji: edukacja@pzpo.edu.pl

W wiadomości zwrotnej otrzymasz listę dostępnych terminów i wszystkie potrzebne informacje!

 

Ile to kosztuje?

Egzamin pisemny: Polonijka Mini – 150 zł
Egzamin ustny: Polonijka Mini, Polonijka Standard, Pakiet Zerówka – 200 zł 
Shopping Cart
Scroll to Top